ขออภัยค่ะ

บมจ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ยกเลิกการใช้งานทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่โดเมนนี้แล้ว
ลูกค้าสามารถทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ speedtest1.totbroadband.com หรือ คลิก